dimarts, 25 d’octubre del 2011

Carta dirigit a l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIA

Sant Cebrià de Vallalta, 1 d’Agost 2011

Senyors / es,

Volem agrair l’amable acollida del regidor Sr. Josep Pla i la Sra. Ruth Bes de Promoció Econòmica el dia 28 Juliol 2011, sol·licitada per Salvem la Vall amb l’objectiu de promocionar l’enllaç entre els tres pobles de la Vallalta: Sant Pol , Sant Cebrià i Sant Iscle.

La idea bàsica és d’intentar fer un front comú per protegir el nostre entorn natural a través de la dinamització i promoció de la zona com a l’únic indret del Maresme que encara manté gran part del seu paisatge original i que cal preservar de cometre els errors del passat, evitant construccions massives i cercant els trets diferencials naturals i arquitectònics per donar-lo a conèixer com a lloc que respecta la natura, els seus productes naturals i gastronòmics i la creativitat dels artistes, artesans i professionals liberals que hi viuen i treballen.

Per assolir aquest objectiu proposem a l’Ajuntament de Sant Cebrià :

- Contactar els Ajuntaments veïns de Sant Pol i de Sant Iscle per fer-los arribar
aquesta iniciativa, tot cercant ponts d’unió que afavoreixin el desenvolupament i la configuració de tota la Vallalta com a lloc essencial per assolir el benestar individual i social, conservant i mantenint els trets destacats o característics del seu extraordinari paisatge.

- Sota un lema com: VALLALTA TRADICIONAL o 3 POBLES o quelcom títol similar, impulsar la promoció de la zona, com a espai gastronòmic (aprofitant l’existència de llocs prou reconeguts o emblemàtics com el Restaurant Sant Pau de Sant Pol), l’elaboració artesana de productes alimentaris, productes de la terra, etc.

- Fomentar també el coneixement i reconeixement d’artistes, músics, artesans o professionals liberals que viuen i treballen a la Vallalta (alguns ben coneguts), facilitant espais d’exposició de la seves obres, organitzant vespres de concerts i danses, xerrades etc.

- Editar fulls informatius de la història, arquitectura, paisatges, etc. de la Vallalta

- Enllaçar els pobles de la nostra Vallalta: estudiant la possibilitat d’establir un camí no més per a vianants i bicis que enllaci els 3 pobles. L’autopista C-32 va trencar aquesta unió entre Sant Pol i Sant Cebrià. Demanem doncs a l’Ajuntament de Sant Cebrià intercedir amb l’Ajuntament de Sant Pol per tal de recuperar el tram perdut negociant amb ACESA (concessionària de l’autopista) i Materials de Construcció AMARGANT.

Per reivindicar aquest camí d’unió entre els pobles volem proposar una caminada conjunta sota el lema: NO HI HA CAMÍ, ES FA EL CAMÍ CAMINANT, que es faria el diumenge, 23 d’Octubre 2011, per la que esperaríem una participació massiva, comptant amb el suport de l’Ajuntament i altres entitats dels 3 pobles que formen la ruta.

En general volem donar a conèixer la Vallalta com a indret respectuós del seu mosaic paisatgístic, preservant la biodiversitat com a factor positiu en la prevenció d’incendis forestals, de l’erosió del sòl i les inundacions.

Caldrà afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del territori, reconeixent que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica i cultural, social, patrimonial i identitària que volem potenciar i convertir-la en el nostre valor present i de futur.

No oblidem que la Carta del Paisatge del Maresme (encara en vies d’elaboració?) és un document descriptiu i prospectiu que determina la tipologia del nostre paisatge, identificant els seus valors i estat de conservació i proposant els objectius de qualitat que s’han de complir.

La llei 8/2005 de 8 de Juny ens insta, empara i dóna suport en les accions destinades a conservar i mantenir els trets destacats o característics d’un paisatge, justificades pels valors patrimonials, ambientals, arquitectònics i econòmics, que provenen de la configuració natural i humana. Ens dóna suport també en la defensa d’actuacions dirigides a guiar, ordenar i harmonitzar el paisatge.

Aquesta llei vetlla per la protecció del paisatge i el defineix com “un element essencial per al benestar individual i social”, la protecció, gestió i planejament del qual comporten drets i deures per a tothom”.

Així mateix, segons aquesta llei, el Govern de la Generalitat es compromet a fomentar la sensibilització de la societat vers el paisatge, l’ensenyament i la formació d’especialistes en aquesta matèria.

La nostra Plataforma Salvem la Vall, Salvem el Poble, vol cooperar en l’acompliment de la llei i afavorir l’evolució harmònica del paisatge, protegint així el dret dels ciutadans a viure en un entorn qualitatiu i culturalment significatiu.

Confiem plenament en que podrem comptar amb el suport del nostre Ajuntament i dels Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Iscle en les tasques de sensibilització de la societat, organitzacions privades i dels poders públics respecte del paisatge i els seus valors, respecte de la seva importància cultural, social i econòmica, de la seva evolució i de la necessitat de promoure i potenciar la seva gestió i ordenació i molt especialment de la custòdia del territori.

Aquesta nostra proposta i suggeriments estan també en sintonia amb allò que s’expressa al Pla Estratègic del Maresme 2015:


“LÍNIA ESTRATÈGICA 7. Un Maresme amb ESTIL PRÒPI
Els elements de patrimoni històric, arquitectònic i natural, edificis, fàbriques, ermites i
camins, carrers i places, parcs i monuments, i també els esdeveniments i les efemèrides
han quedat banalitzats, o estereotipats per causa de la ràpida extensió del teixit urbà. Hi ha
un creixent desconeixement de la memòria històrica del Maresme per part dels residents.
Aquest territori costaner té una llarga tradició comercial i marítima que està insuficientment
valoritzada o deficientment promocionada.
L’imaginari del Maresme està directament vinculat als atributs tant físics, com culturals que
té, i a la vivència quotidiana dels residents. En el cas del Maresme, l’evolució o construcció
d’aquest imaginari està íntimament relacionada també amb els projectes territorials
pendents. En aquest sentit, la utilització de l’imaginari com a estratègia de renovació
territorial té un sentit poètic però també eminentment pragmàtic. La renovació urbana i
paisatgística, la millora de la qualitat i seguretat ambiental, ha de venir condicionada, i
propiciada, per un projecte més global de recreació del paisatge cultural del Maresme.”

Nosaltres també som optimistes i pensem en un futur per la Vallalta que doni la benvinguda als valors de respecte, harmonia i cultura, que eviti la massificació, potenciant els valors d’entorn, paisatge, productes de la terra, etc. Partim d’una concepció integradora del paisatge, sabem, per les diferents enquestes d’opinió, que els habitants de Sant Cebrià valoren la calma i la tranquil·litat de l’entorn, i és en aquesta direcció que hauríem d’encarar el nostre projecte de futur que també podria ser un tret dinamitzador de promoció cultural i econòmica per la zona.

Des d’aquesta perspectiva doncs, esperem la participació dels Ajuntaments i, al nostre, li preguem avui ens doni molt particularment suport en fer extensiva aquesta proposta a la Vallalta. Pensem que realment és un projecte molt engrescador, que portarà feina i èxits segurs.

Molt agraïdes per endavant per la vostra gestió i suport.

Atentament,Diane Dodd Conxita Campos
Presidenta Secretària