dimarts, 25 d’octubre del 2011

Agraïm tots que han participat!

FEM EL CAMÍ CAMINANT!!!Carta dirigit a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR


Exma. Sra . Alcaldessa

Sant Cebrià de Vallalta, 23 d'Octubre 2011

Benvolguda Sra. Garrido,

Nosaltres, com a plataforma ciutadana, que està lluitant per la conservació del paisatge i la preservació de tota la Vallalta com a lloc respectuós del seu entorn natural, tenim com a objectiu més immediat, la recuperació d'un camí curt de fàcil i segur accés per a vianants i bicicletes que uneixi Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta per ús i gaudi de tots els vilatans (i visitants) que, d'acord amb el principi de recuperar els valors paisatgístics com a valors de futur, volen fer aquesta via d'unió dels pobles.Facilitarem d'aquesta manera la connexió i coneixença de les persones i la promoció de la Vallalta com a únic reducte de tot el Maresme que ha preservat els seus lligams naturals del passat per projectar-la decididament cap el futur.Convençuts que el futur de la Vallalta serà recuperar els valors paisatgístics i arquitectònics que li són propis i lluny de la cultura de la indigesta massificació que ens ha precedit fins ara a tot el Maresme, esperem també el suport del seu Ajuntament en quant a la recuperació del camí que correspon al seu terme municipal.

Avui, 23 Octubre, hem fet una caminada sota el lema ES FA EL CAMÍ CAMINANT..., per reivindicar aquesta via. Hi ha participat un bon nombre de persones joves i grans que han caminat plegats de Sant Cebrià a Sant Pol tot vigilant els punts de més dificultat en creuar carrers i travessar el municipi de Sant Pol, identificant i assenyalant els indrets més perillosos amb banderoles vermelles. Es en aquest punt on ens caldrà l’ajut de l’Ajuntament per recuperar el camí de forma segura.

També hem contactat amb ACESA, ens hem reunit amb l’empresa Materials de Construcció Amargant i hem parlat amb el regidor d’Urbanisme de Sant Cebrià per mirar de buscar solucions. En aquest context, voldríem proposar una reunió entre tots per trobar respostes.

Esperem les seves noticies amb molt d'interès.

Atentament,


Diane Dodd Conxita Campos
Presidenta Secretària

Carta dirigit a l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIA

Sant Cebrià de Vallalta, 1 d’Agost 2011

Senyors / es,

Volem agrair l’amable acollida del regidor Sr. Josep Pla i la Sra. Ruth Bes de Promoció Econòmica el dia 28 Juliol 2011, sol·licitada per Salvem la Vall amb l’objectiu de promocionar l’enllaç entre els tres pobles de la Vallalta: Sant Pol , Sant Cebrià i Sant Iscle.

La idea bàsica és d’intentar fer un front comú per protegir el nostre entorn natural a través de la dinamització i promoció de la zona com a l’únic indret del Maresme que encara manté gran part del seu paisatge original i que cal preservar de cometre els errors del passat, evitant construccions massives i cercant els trets diferencials naturals i arquitectònics per donar-lo a conèixer com a lloc que respecta la natura, els seus productes naturals i gastronòmics i la creativitat dels artistes, artesans i professionals liberals que hi viuen i treballen.

Per assolir aquest objectiu proposem a l’Ajuntament de Sant Cebrià :

- Contactar els Ajuntaments veïns de Sant Pol i de Sant Iscle per fer-los arribar
aquesta iniciativa, tot cercant ponts d’unió que afavoreixin el desenvolupament i la configuració de tota la Vallalta com a lloc essencial per assolir el benestar individual i social, conservant i mantenint els trets destacats o característics del seu extraordinari paisatge.

- Sota un lema com: VALLALTA TRADICIONAL o 3 POBLES o quelcom títol similar, impulsar la promoció de la zona, com a espai gastronòmic (aprofitant l’existència de llocs prou reconeguts o emblemàtics com el Restaurant Sant Pau de Sant Pol), l’elaboració artesana de productes alimentaris, productes de la terra, etc.

- Fomentar també el coneixement i reconeixement d’artistes, músics, artesans o professionals liberals que viuen i treballen a la Vallalta (alguns ben coneguts), facilitant espais d’exposició de la seves obres, organitzant vespres de concerts i danses, xerrades etc.

- Editar fulls informatius de la història, arquitectura, paisatges, etc. de la Vallalta

- Enllaçar els pobles de la nostra Vallalta: estudiant la possibilitat d’establir un camí no més per a vianants i bicis que enllaci els 3 pobles. L’autopista C-32 va trencar aquesta unió entre Sant Pol i Sant Cebrià. Demanem doncs a l’Ajuntament de Sant Cebrià intercedir amb l’Ajuntament de Sant Pol per tal de recuperar el tram perdut negociant amb ACESA (concessionària de l’autopista) i Materials de Construcció AMARGANT.

Per reivindicar aquest camí d’unió entre els pobles volem proposar una caminada conjunta sota el lema: NO HI HA CAMÍ, ES FA EL CAMÍ CAMINANT, que es faria el diumenge, 23 d’Octubre 2011, per la que esperaríem una participació massiva, comptant amb el suport de l’Ajuntament i altres entitats dels 3 pobles que formen la ruta.

En general volem donar a conèixer la Vallalta com a indret respectuós del seu mosaic paisatgístic, preservant la biodiversitat com a factor positiu en la prevenció d’incendis forestals, de l’erosió del sòl i les inundacions.

Caldrà afavorir l’evolució harmònica del paisatge d’acord amb els conceptes d’utilització racional del territori, reconeixent que el paisatge és un element de benestar individual i col·lectiu que, a més de valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica i cultural, social, patrimonial i identitària que volem potenciar i convertir-la en el nostre valor present i de futur.

No oblidem que la Carta del Paisatge del Maresme (encara en vies d’elaboració?) és un document descriptiu i prospectiu que determina la tipologia del nostre paisatge, identificant els seus valors i estat de conservació i proposant els objectius de qualitat que s’han de complir.

La llei 8/2005 de 8 de Juny ens insta, empara i dóna suport en les accions destinades a conservar i mantenir els trets destacats o característics d’un paisatge, justificades pels valors patrimonials, ambientals, arquitectònics i econòmics, que provenen de la configuració natural i humana. Ens dóna suport també en la defensa d’actuacions dirigides a guiar, ordenar i harmonitzar el paisatge.

Aquesta llei vetlla per la protecció del paisatge i el defineix com “un element essencial per al benestar individual i social”, la protecció, gestió i planejament del qual comporten drets i deures per a tothom”.

Així mateix, segons aquesta llei, el Govern de la Generalitat es compromet a fomentar la sensibilització de la societat vers el paisatge, l’ensenyament i la formació d’especialistes en aquesta matèria.

La nostra Plataforma Salvem la Vall, Salvem el Poble, vol cooperar en l’acompliment de la llei i afavorir l’evolució harmònica del paisatge, protegint així el dret dels ciutadans a viure en un entorn qualitatiu i culturalment significatiu.

Confiem plenament en que podrem comptar amb el suport del nostre Ajuntament i dels Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Iscle en les tasques de sensibilització de la societat, organitzacions privades i dels poders públics respecte del paisatge i els seus valors, respecte de la seva importància cultural, social i econòmica, de la seva evolució i de la necessitat de promoure i potenciar la seva gestió i ordenació i molt especialment de la custòdia del territori.

Aquesta nostra proposta i suggeriments estan també en sintonia amb allò que s’expressa al Pla Estratègic del Maresme 2015:


“LÍNIA ESTRATÈGICA 7. Un Maresme amb ESTIL PRÒPI
Els elements de patrimoni històric, arquitectònic i natural, edificis, fàbriques, ermites i
camins, carrers i places, parcs i monuments, i també els esdeveniments i les efemèrides
han quedat banalitzats, o estereotipats per causa de la ràpida extensió del teixit urbà. Hi ha
un creixent desconeixement de la memòria històrica del Maresme per part dels residents.
Aquest territori costaner té una llarga tradició comercial i marítima que està insuficientment
valoritzada o deficientment promocionada.
L’imaginari del Maresme està directament vinculat als atributs tant físics, com culturals que
té, i a la vivència quotidiana dels residents. En el cas del Maresme, l’evolució o construcció
d’aquest imaginari està íntimament relacionada també amb els projectes territorials
pendents. En aquest sentit, la utilització de l’imaginari com a estratègia de renovació
territorial té un sentit poètic però també eminentment pragmàtic. La renovació urbana i
paisatgística, la millora de la qualitat i seguretat ambiental, ha de venir condicionada, i
propiciada, per un projecte més global de recreació del paisatge cultural del Maresme.”

Nosaltres també som optimistes i pensem en un futur per la Vallalta que doni la benvinguda als valors de respecte, harmonia i cultura, que eviti la massificació, potenciant els valors d’entorn, paisatge, productes de la terra, etc. Partim d’una concepció integradora del paisatge, sabem, per les diferents enquestes d’opinió, que els habitants de Sant Cebrià valoren la calma i la tranquil·litat de l’entorn, i és en aquesta direcció que hauríem d’encarar el nostre projecte de futur que també podria ser un tret dinamitzador de promoció cultural i econòmica per la zona.

Des d’aquesta perspectiva doncs, esperem la participació dels Ajuntaments i, al nostre, li preguem avui ens doni molt particularment suport en fer extensiva aquesta proposta a la Vallalta. Pensem que realment és un projecte molt engrescador, que portarà feina i èxits segurs.

Molt agraïdes per endavant per la vostra gestió i suport.

Atentament,Diane Dodd Conxita Campos
Presidenta Secretària

dijous, 13 d’octubre del 2011

Reivindiquem un camí que uneixi Sant Pol i Sant Cebrià

Reivindiquem un camí que uneixi Sant Pol i Sant Cebrià

23 Octubre 2011, a lEs 12:00 ens trobem al pavelló (Fira entitats)

ES FA EL CAMI CAMINANT

(camí fàcil, 1 hora d’anar i tornar de Sant Cebrià a Sant Pol!)


Identificant i assenyalant els indrets més perillosos AMB BANDEROLES vermelles

Fem un taller per confeccionar banderes vermelles al Pavelló (Fira d’Entitats) des de las 10.00h – vine i anima’t!!!!

Lliurarem una carta a l’Alcaldessa de Sant Pol per demanar una reunió amb tots els implicats per trobar una solució.

______________________________________________________________________
El futur de la Vallalta serà recuperar els valors paisatgístics i arquitectònics que li són propis i lluny de la cultura de la indigesta massificació que ens ha precedit fins ara a tot el Maresme!

dissabte, 13 d’agost del 2011

Salvem la vall, salvem el poble - FIRA ALTERNATIVA

Avui, dia 13 d'Agost a las 19.00h, Salvem la vall, salvem el poble esta convidat a participar en una taula rodona en la FIRA ALTERNATIVA de SANT POL DE MAR

El tema d'enguany es el DECREIXEMENT i de com, en un planeta limitat, estem vivint de plè en un sistema de creixement econòmic il·limitat. La resistència que estem portant a terme des de SALVEM LA VALL esta considerat un exemple de lluita i de resistència contra el model de creixement econòmic il·limitat.

divendres, 6 de maig del 2011

5 preguntes.....7 politics.....¡2 minuts!

Salvem la Vall, Salvem el Poble, com a plataforma ciutadana que vetlla pel futur de Sant Cebrià, hem pensat de convidar a tots els alcaldables a una sessió oberta on farem preguntes molt específiques i cadascun tindrà 2 minuts per a respondre

Creiem en la necessitat de preguntar als polítics, abans de las eleccions municipals, què pensen sobre coses que preocupen als ciutadans de Sant Cebrià.

Rebuda ja la confirmació de 6 dels alcaldables i de l’Ajuntament que posa a disposició el poliesportiu el dia 13 de maig a las 19.00 hores.

Aquestes són les 5 preguntes que es plantejaran a tots els alcaldables:

1. El POUM ha estat inicialment aprovat i preveu gran quantitat de pisos. En canvi, a l’enquesta de Salvem La Vall, Salvem El Poble va quedar clar i palès que els vilatans de Sant Cebrià no volien més pisos. ¿Què ens podeu dir al respecte?

2. Entenem que l’Ajuntament està endeutat amb un crèdit de La Caixa per valor de 650.000 € que generen interessos. Com es pensa fer front a aquesta enorme quantitat amb el pressupost de l’Ajuntament? Al mateix temps, què opineu respecte que Sant Cebrià és el poble amb el nivell de taxes més elevades del Maresme?

3. Des de Salvem La Vall, Salvem El Poble estem molt preocupats per la falta d’ harmonia arquitectònica i la poca cura que s’ha tingut per part de l’Ajuntament, tant dels valors paisatgístics com de preservar els elements característics del poble. Pensem que Sant Cebrià es un dels pocs llocs privilegiats que queden en el Maresme i que encara estem a temps de preservar-lo amb les seves característiques pròpies del poble. Per assolir aquest objectiu quina normativa arquitectònica impulsaríeu si fóssiu en el govern?

4. Quines són les estratègies que esteu pensant per promocionar la cultura i esports d’ aquest poble?

5. L’actual propietari de Can Matas ha presentat formalment un projecte per fer un parc temàtic. Voldríem saber la vostra opinió o quines alternatives proposaríeu a aquest projecte.