divendres, 6 de maig del 2011

5 preguntes.....7 politics.....¡2 minuts!

Salvem la Vall, Salvem el Poble, com a plataforma ciutadana que vetlla pel futur de Sant Cebrià, hem pensat de convidar a tots els alcaldables a una sessió oberta on farem preguntes molt específiques i cadascun tindrà 2 minuts per a respondre

Creiem en la necessitat de preguntar als polítics, abans de las eleccions municipals, què pensen sobre coses que preocupen als ciutadans de Sant Cebrià.

Rebuda ja la confirmació de 6 dels alcaldables i de l’Ajuntament que posa a disposició el poliesportiu el dia 13 de maig a las 19.00 hores.

Aquestes són les 5 preguntes que es plantejaran a tots els alcaldables:

1. El POUM ha estat inicialment aprovat i preveu gran quantitat de pisos. En canvi, a l’enquesta de Salvem La Vall, Salvem El Poble va quedar clar i palès que els vilatans de Sant Cebrià no volien més pisos. ¿Què ens podeu dir al respecte?

2. Entenem que l’Ajuntament està endeutat amb un crèdit de La Caixa per valor de 650.000 € que generen interessos. Com es pensa fer front a aquesta enorme quantitat amb el pressupost de l’Ajuntament? Al mateix temps, què opineu respecte que Sant Cebrià és el poble amb el nivell de taxes més elevades del Maresme?

3. Des de Salvem La Vall, Salvem El Poble estem molt preocupats per la falta d’ harmonia arquitectònica i la poca cura que s’ha tingut per part de l’Ajuntament, tant dels valors paisatgístics com de preservar els elements característics del poble. Pensem que Sant Cebrià es un dels pocs llocs privilegiats que queden en el Maresme i que encara estem a temps de preservar-lo amb les seves característiques pròpies del poble. Per assolir aquest objectiu quina normativa arquitectònica impulsaríeu si fóssiu en el govern?

4. Quines són les estratègies que esteu pensant per promocionar la cultura i esports d’ aquest poble?

5. L’actual propietari de Can Matas ha presentat formalment un projecte per fer un parc temàtic. Voldríem saber la vostra opinió o quines alternatives proposaríeu a aquest projecte.